Điều khoản và Điều kiện

Chính Sách Và Điều Khoản Chung

Chào mừng quý khách đến với Website Ginethealthcare.com. Trang web này thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH GiNET Việt Nam. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng  website. Bằng việc sử dụng website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng website ở dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, quý khách sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Các Hạn Chế Về Sử Dụng Các Thông Tin Và Tài Liệu

Tất cả các nội dung của website chỉ dành cho mục đích sử dụng hợp pháp và phi thương mại của cá nhân và tổ chức. Việc sử dụng website này của các công ty đối thủ cạnh tranh hay các bên thứ ba không phải người tiêu dùng đều bị cấm.

Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Các thông tin và nội dung của website này chỉ dành cho mục đích tham khảo chung, không được mô tả thành các điều khoản, điều kiện và các ngoại lệ áp dụng với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên website này. Tất cả các điều khoản điều kiện bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm mà Ginethealthcare.com cung cấp trên website này đều tuân thủ theo Quy tắc bảo hiểm và các điều khoản điểu kiện bổ sung, sửa đổi được ban hành kèm theo. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được Ginethealthcare.com cung cấp tại website này đều nằm trong phạm vi luật pháp cho phép.

Đánh Gía Rủi Ro Và Kiểm Tra Hiện Trạng Trước Khi Cấp Đơn Bảo Hiểm

Các sản phẩm bảo hiểm được bán trên website chúng tôi phải kiểm tra thông tin khai báo trước khi cấp đơn. Việc kiểm tra và ghi nhận thông tin trước khi cấp đơn được thực hiện theo quy định của Công ty Bảo hiểm.

Cán bộ kinh doanh của Ginethealthcare.com sẽ là người liên hệ với Quý khách để tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký. Trong trường hợp Quý khách không đạt yêu cầu của công ty Bảo hiểm, cán bộ kinh doanh sẽ xem xét, tư vấn thu xếp chương trình bảo hiểm phù hợp. Nếu cán bộ kinh doanh buộc phải từ chối cấp đơn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền quý khách đã thanh toán, tuy nhiên các chi phí phát sinh như phí chuyển tiền qua đối tác thanh toán sẽ do Quý khách chi trả.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web này liên kết đến các trang web khác không do Ginethealthcare.com quản lý hoặc điều khiển. Ginethealthcare.com sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Việc liên kết đến bất cứ trang web nào như thế không có nghĩa là Ginethealthcare.com đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các trang web đó, hoặc với nội dung của các trang web đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang web đó.

An Ninh Của Trang Web

Quý khách sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:

(i)  Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

(ii)  Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được Baohiem24h cho phép bằng văn bản;

(iii)  Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang web, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang web; và/hoặc

(iv)  Thay đổi thông tin header của gói TCP/IP hoặc bất cứ phần thông tin nào của header trong bất cứ email hay nhóm email gửi đi

Bạn không sử dụng Trang Web cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên Trang Web là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.

Bạn sẽ không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang web bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo qui định của pháp luật hiện hành.

Thẩm Quyền, Thực Thi Và Chấm Dứt

Các điều khoản sử dụng website này được điều chỉnh bởi luật và các quy định dưới luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến website này hoặc các điều khoản sử dụng của website được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền.

Trong trường hợp tòa án có thẩm quyền tuyên bố bất kỳ điều khoản nào là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản này sẽ bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến các điều khoản thực thi còn lại.

Các điều khoản sử dụng website này có thể chấm dứt hiệu lực thực thi bởi Quý khách hoặc Ginethealthcare.com. Quý khách có thể dừng ngay lập tức việc tuân thủ các điều khoản sử dụng bằng cách ngừng sử dụng website và tiêu hủy tất cả các nội dung, tài liệu liên quan được cung cấp bởi website này. Ginethealthcare.com có thể hủy bỏ hoặc bổ sung các điều khoản sử dụng website, hoặc dừng cung cấp các sản phẩm đang bán trên website tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Quý khách.

Tất cả các điều khoản sử dụng website đều được tuyên bố theo các mục đã nêu ở trên.