Cam kết bảo mật

GiNET luôn phấn đấu “Tận tâm vì sự an vui của khách hàng”, vì thế việc “bảo đảm” quyền riêng tư của quý khách trên trang web này rất được chúng tôi coi trọng. Chính sách này giải thích rõ cách thức chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Các thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách bao gồm các thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách đăng ký mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, trên internet, qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin về xe, bằng lái, tình trạng hôn nhân, thông tin vợ hoặc chồng, thông tin về con cái, …

Việc thu thập các thông tin này là nhằm giúp chúng tôi cung cấp tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Các thông tin mà Ginethealthcare.com thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp báo giá khi được yêu cầu, quản lý các hợp đồng bảo hiểm, trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc và cung cấp các thông tin được yêu cầu một cách kịp thời.

Chia sẻ các thông tin được thu thập

Trang web Ginethealthcare.com được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi và những người viếng thăm trang web của chúng tôi một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Công ty chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet.

Trang web của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi để yêu cầu cung cấp báo giá, để chúng tôi quản lý các hợp đồng bảo hiểm, hoặc để yêu cầu chúng tôi trả lời các câu hỏi,… chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho các bên được ủy thác, nếu cần thiết, để phục vụ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sẽ gửi và lưu trữ các thông tin này tại các bên thứ ba làm dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho công ty chúng tôi. Chúng tôi không bán các thông tin khách hàng cho các công ty cung cấp danh sách địa chỉ emails hay các công ty kinh doanh tiếp thị qua điện thoại.

Bảo vệ các thông tin thu thập và Bảo đảm an toàn thông tin

Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên của Ginethealthcare.com, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. Ginethealthcare.com duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Xem xét và điều chỉnh các thông tin về Quý khách

Là người có các hợp đồng bảo hiểm đã đặt mua qua website Ginethealthcare.com, Quý khách luôn có thể xem xét các thông tin về bản thân tại website Ginethealthcare.com, hoặc hỏi qua số Hotline. Tất cả các khách hàng đều có quyền biết những thông tin nào của mình đang được Ginethealthcare.com nắm giữ, được phép thay đổi các thông tin này, được biết các thông tin nào đang được bảo mật và thông tin nào đã được Ginethealthcare.com công khai.